Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bistro Mer B.V.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Een link naar deze voorwaarden treft u hieronder aan. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Download PDF

Loading ...